Historia w najlepszym wydaniu

HISTORIA W NAJLEPSZYM WYDANIU | RABATY D0 70% | 18-21 MARCA | DARMOWA PRZESYŁKA OD 250 ZŁ

Konkurs Historyczny „Z Tudorami za pan brat – władcy z dynastii Tudorów”

Wyniki konkursu

Podajemy nazwiska laureatów:

Szkoły ponadgimnazjalne:

Gimnazja:

Gratulujemy zwycięzcom i finalistom Konkursu!

Dziękujemy za udział i dobrą zabawę!

W najbliższym czasie skontaktujemy się ze szkolnymi koordynatorami w sprawie uroczystości wręczenia nagród.

Organizatorzy Konkursu

Informacje o konkursie

Zapraszamy uczniów gimnazjów i liceów z Małopolski do udziału w konkursie historycznym dotyczącym władców Anglii z dynastii Tudorów. Z uwagi na zainteresowanie konkursem osób spoza regionu Małopolski organizatorzy wyrażają zgodę na ich uczestnictwo w konkursie z zastrzeżeniem, że ewentualne zwycięstwo lub zajęcie wysokiej lokaty będzie premiowane osobnym wyróżnieniem.

Współorganizatorem konkursu jest Wydawnictwo Astra w Krakowie.

Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo. Zgłoszenia do końca października.

Zachęcamy do udziału! Czekają cenne nagrody!

Zgłoszenia drogą mailową: konkurs@astra.krakow.pl

Jeśli interesuje Cię historia szesnastowiecznej Anglii i mroczne sekrety Tudorów, ten konkurs jest dla Ciebie!

[media-downloader media_id=”14303″ texts=”Pobierz formularz zgłoszeniowy” class=”but”]

 

 Regulamin konkursu

 1. Nazwa konkursu: „Z Tudorami za pan brat – władcy z dynastii Tudorów”
 2. Organizatorzy:
  • XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie,
  • Wydawnictwo „Astra” w Krakowie.
 3. Zasięg konkursu: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Małopolsce (Z uwagi na zainteresowanie konkursem osób spoza regionu Małopolski organizatorzy wyrażają zgodę na ichuczestnictwo w konkursie z zastrzeżeniem, że ewentualne zwycięstwo lub zajęcie wysokiej lokaty będzie premiowane osobnym wyróżnieniem)
 4. Opis formy: konkurs ma charakter dwuetapowy
 5. Terminarz:
  • ogłoszenie konkursu – pierwsza połowa października 2016
  • termin zgłoszeń drogą mailową na adres: 31 października 2016
  • przeprowadzenie eliminacji szkolnych – 16 listopada 2016, godz. ok. 10.00 (45 min.)
  • termin wysyłania kart odpowiedzi – 21 listopada 2016
  • potwierdzenie zakwalifikowania uczniów do II etapu i termin podania tematu pracy konkursowej w II etapie – 30 listopada 2016
  • termin wysyłania prac konkursowych w II etapie – 10 stycznia 2017
  • rozstrzygnięcie konkursu – 14 lutego 2017 (pierwszy tydzień po feriach)
  • finał konkursu – rozdanie nagród – luty 2017/marzec 2017
 6. Cele konkursu:
  • zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych historią Anglii oraz rozwijanie sztuki wyrażania opinii i prezentowania argumentacji w języku polskim i angielskim
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach, ich analizy, porównania i oceny
  • doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych, konstruowania prac pisemnych o charakterze problemowym
  • stworzenie możliwości do pogłębienia wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii wykraczających poza podstawę programową
 7. Przebieg konkursu:
  •  Zakres chronologiczny konkursu obejmuje lata panowania dynastii Tudorów (1485–1603)
  • Zakres problemowy konkursu: znane postaci władców Anglii (od Henryka VII do Elżbiety I), ich życie prywatne, najważniejsze wydarzenia polityczne, znane bitwy, życie codzienne w Anglii renesansowej, ciekawostki i tajemnice, kultura okresu.
  • Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg kategorii wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
  • Nauczyciele zainteresowanych szkół zgłaszają swoje uczestnictwo do dnia 31 października 2016 na adres mailowy: konkurs@astra.krakow.pl, podając liczbę uczestników, nazwisko i adres mailowy (i telefon) nauczyciela-koordynatora szkolnego, a także adres szkoły i mail, na który zostanie wysłany test I etapu konkursu.
  • Test wyboru (pytania zamknięte) zostanie wysłany na podany adres mailowy w formacie pdf najpóźniej 2 dni przed datą konkursu. Nauczyciel-koordynator odpowiada za wydruk kopii testu i kart odpowiedzi dla uczniów oraz za właściwy przebieg konkursu (samodzielną pracę uczniów i rzetelne sprawdzenie ich odpowiedzi). Prace sprawdzają (według klucza dostarczonego pocztą elektroniczną po konkursie) nauczyciele historii lub j. angielskiego, pomagający koordynatorowi, co zostanie odnotowane w protokole.
  • Konkurs przebiega w dwóch etapach. Na etapie szkolnym uczniowie zapoznają się, ze stroną internetową www.tudorowie.pl lub innymi materiałami powszechnie dostępnymi, dotyczącymi władców Anglii z dynastii Tudorów, a następnie 16 listopada 2016 o godz. 10 (mniej więcej – zależy od rozkładu dzwonków w szkole) rozwiązują test przesłany do szkoły w określonym terminie. Po sprawdzeniu prac przez nauczycieli, koordynator przesyła lub dostarcza osobiście karty odpowiedzi maksymalnie pięciorga najlepszych uczestników.
  • Do etapu II kwalifikuje się pięcioro najlepszych uczestników etapu szkolnego, którzy przygotowują prace pisemną na podany wcześniej temat związany z artykułami ze strony www.tudorowie.pl i podaną literaturą.
  • Praca pisemna musi spełniać następujące wymogi formalne: znormalizowany wydruk komputerowy bez przypisów o objętości maks. 20 tys. znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5, wraz z załączonym wykazem wykorzystanych źródeł w postaci bibliografii.
  • Prace pisemne muszą zostać wysłane lub dostarczone osobiście w formie wydruku na adres: Wydawnictwo Astra, ul. Radziwiłłowska 26/2, 31-026 Kraków lub XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków do dnia 10 stycznia 2017.
  • Rozstrzygnięcie konkursu: 14 lutego 2017.
  • Komisja konkursowa: w skład komisji konkursowej wchodzą redaktorzy Wydawnictwa Astra w Krakowie oraz nauczyciele historii i języka angielskiego XV LO w Krakowie. Na podstawie oceny walorów prac określi listę laureatów oraz wyróżnionych, która ukaże się na stronie organizatorów: Wydawnictwa Astra www.wydawnictwo-astra.pl  i XV LO im. M. Skłodowskiej-Curie www.xvlo.pl w Krakowie .
 8. Ocena prac i kryteria:
  • komisja konkursowa osobno dokonuje oceny prac z poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.
  • kryteria oceniania:
   • wartość merytoryczna (w tym zgodność z tematem) 1-6
   • kompozycja i spójność wypowiedzi 1-6
   • samodzielność, oryginalność 1-6
   • umiejętność argumentacji 1-6.
   • Dodatkowym atutem będzie, jeśli praca zostanie napisana w języku angielskim (dodatkowe 2 pkt)
   • O ostatecznym miejscu decyduje suma punktów z etapu I i II.
 9. Nagrody:
  • Laureaci I – III miejsca z poziomu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe (książki i gadżety związane z kulturą angielską).
  • Uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz komentarz merytoryczny do pracy.
  • Szkoły, których uczniowie wezmą udział w konkursie będą miały prawo do zakupu książek z katalogu Wydawnictwa Astra z rabatem w wysokości 45 %.
  • Szkoły, do których uczęszczają laureaci konkursu, otrzymają również pakiet 3 książek w prezencie.
 10. Postanowienia końcowe:
  • organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu
  • ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *