Historia w najlepszym wydaniu

HISTORIA W NAJLEPSZYM WYDANIU | RABATY D0 70% | 18-21 MARCA | DARMOWA PRZESYŁKA OD 250 ZŁ

Polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Wydawnictwo „ASTRA” s.c. Jacek Małkowski, Wacław Małkowski  z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Wincentego Turka 14/25, 30-717 Kraków
 

2. Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:

3. Sprzedawca przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (Zamówienia, wysyłka newslettera – usługa elektroniczna, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, ew. inne usługi – zgodnie z treścią wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 c RODO), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio innej usługi.
 

4. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP, nazwa firmy.
 

5. Zamówienia mogą być składane z zarejestrowanego konta Użytkownika. Konto zakładane jest poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych wskazanych w punkcie poprzedzającym. W celu usunięcia konta Użytkownik powinien napisać w tej sprawie wiadomość na adres: wydawnictwo@astra.krakow.pl.
 

6. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 5-letni, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi.
 

7. Użytkownik może złożyć Zamówienie bez zakładania konta poprzez opcję „szybkie zakupy”. W takim wypadku dane Użytkownika będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie poprzedzającym.
 

8. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się z newslettera należy aktywować link znajdujący się na końcu każdej wiadomości newslettera.  
 

9. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane Dane: adres e-mail (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej zostaną usunięte po czasie, w którym przepisy szczegółowe nakazują ich przechowywanie.
 

10. Sprzedawca przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, e-mail. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie  3 miesięcy od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.
 

11. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej, niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.
 

12. Dane adresowe wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim (wybranym przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia) w celu dostawy Zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia – stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 

13. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

14. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

15. Użytkownikom przysługuje prawo do:

 

16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: wydawnictwo@astra.krakow.pl.

17. W przypadku zaoferowania przez Sprzedawcę poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Sprzedawcy).

 

PLIKI COOKIES:

 

1. Czym są pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznawanie preferencji użytkownika oraz dostosowanie funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb. Cookie najczęściej zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, okres egzystencji pliku cookie oraz jego wartość, którą stanowi najczęściej przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

2. Stosowanie cookies

Cookies wykorzystywane są najczęściej do zapamiętywania informacji o użytkowniku wskazujących na jego preferencje, w tym dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów oraz identyfikacji zalogowanych użytkowników oraz pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na danej stronie internetowej, Portal wydawnictwo-astra.pl (dalej „Portal”) wykorzystuje technologię cookies w celu zapisywania identyfikatora sesji. Identyfikator sesji wykorzystywany jest do zapamiętywania procesu zakupowego co umożliwia korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie zakupów, jak również przyczynia się do jego rozwoju.

3. Google Analytics

Portal wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

4. Retargeting Personalizowany RTB (real time bidding)

Portal stosuje usługi Retargetingu Personalizowanego w stosunku do użytkowników Portalu.  Usługa ta polega na wykorzystaniu informacji zebranych o Użytkownikach odwiedzających Portal, w celu wyświetlania przekazów reklamowych dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 

5. Sposób postępowania z Cookies

Użytkownik może samodzielnie określić sposób postępowania z cookies (w tym ograniczyć lub wyłączyć ich działanie) m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na działanie funkcjonalności Portalu.