Historia w najlepszym wydaniu

HISTORIA W NAJLEPSZYM WYDANIU | RABATY D0 70% | 18-21 MARCA | DARMOWA PRZESYŁKA OD 250 ZŁ

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin e-Księgarni wydawnictwo-astra.pl jest własnością Wydawnictwa Astra. Mającego swoja siedzibę pod adresem:

   30-717 Kraków
   ul. Księdza Wincentego Turka 14/25

  2. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady dokonywania zakupów Online.
  3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 2. Warunki korzystania z e-Księgarni
  1. Klient zobowiązany jest do:
   1. korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   2. korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

   3. korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 3. Warunki realizacji zamówienia
  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię należy wejść na stronę internetową www.wydawnictwo-astra.pl i podjąć kolejne czynności techniczne:

   1. dodać wybraną pozycję lub kilka z nich do koszyka

   2. wypełnić formularz zamówienia, podając adres dostawy, adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego

   3. wybrać formę płatności
   4. zatwierdzić formularz zamówienia, klikając w przycisk „Kupuję i płacę”

   5. dokonać płatności przelewem, za pośrednictwem usługi PayPal lub Przelewy24 albo przy odbiorze przesyłki.

  2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

  4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

  5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

  7. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Wydawnictwo Astra – Twoje potwierdzenie do zamówienia…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4. Sprzedaż plików elektronicznych
  1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.

  2. Wydawnictwo oferuje: e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: EPUB oraz MOBI.

  3. Przed dokonaniem zakupu powinni Państwo sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, którym Państwo dysponujecie spełnia odpowiednie wymagania sprzętowe w celu odtworzenia pliku elektronicznego oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku elektronicznego na Państwa urządzeniu elektronicznym.

  4. Zamówienie obejmujące e-booki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w e-Księgarni, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego.

  5. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego. Wobec wielości urządzeń elektronicznych i oprogramowania do nich używanego proponujemy, aby Państwo przed zakupem pliku elektronicznego skontaktowali się z producentem swojego urządzenia elektronicznego (np.: czytnika) lub stosownego oprogramowania i ustalili, czy dane urządzenie lub oprogramowanie będzie potrafiło otworzyć pliki elektroniczne, które zamierzają Państwo nabyć.

  6. Do otwarcia plików w formacie:

   1. MOBI wystarczy czytnik sprzętowy (przykładowo Kindle) lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Mobi Pocket Reader, Calibre itd.),

   2. EPUB wystarczy czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Adobe Digital Editions, Nexto Reader, Bluefire Reader itd.),

  7. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: zamowienia@astra.krakow.pl

  8. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej e-Księgarni są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.

  9. Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez e-Księgarnię potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty

  10. e-Księgarnia po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na Państwa żądanie fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika.

  11. W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, e-Księgarnia niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, e-Księgarnia niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.

  12. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: zamowienia@astra.krakow.pl. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  13. Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszej e-Księgarni upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).

  14. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawnieni do:

   1. ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,

   2. jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,

   3. ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,

   4. oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,

   5. jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,

   6. ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.

  15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

  16. W celu ochrony autorskich praw majątkowych przed prawnie niedozwolonym utrwalaniem, zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem pliki są zabezpieczone Watermarkiem (znakiem wodnym).
 5. Ceny produktów i promocje
  1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia

  2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-Księgarni.

  3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

 6. Formy płatności, warunki dostawy
  1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

   1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),

   2. płatnością za pomocą karty płatniczej,

   3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.

   4. płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

  2. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

  3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

  4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

  5. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

  6. Klient, który nie otrzymał faktury może zgłosić takie życzenie na zamowienia@astra.krakow.pl w terminie 3 miesięcy od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer identyfikacji do celów podatkowych.

 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

  2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

  4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

  5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

   Wydawnictwo Astra
   30-717 Kraków
   ul. Księdza Wincentego Turka 14/25

  6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

  7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

 8. Dane osobowe
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

  2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są:

   1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

   2. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

   3. w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu).

   4. w celach określonych w ust 3 poniżej.

  3. Dane osobowe osób korzystających z e-Księgarni, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:

   1. dostosowania e-Księgarni do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

   2. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

   3. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

   4. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

  4. Administratorem danych jest Wydawnictwo Astra. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).

  5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z e-Księgarni i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i e-Księgarni w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 9. Reklamacje, postanowienia końcowe

  1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni:

   Wydawnictwo Astra
   30-717 Kraków
   ul. Księdza Wincentego Turka 14/25

   lub mailowo na adres: zamowienia@astra.krakow.pl.

  2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

  3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

  4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).